پیش ثبت نام سال تحصیلی 99-98 دبستان بوستان دانایی
* نام
* نام خانوادگی
* کد ملی
* تاریخ تولد
* شماره موبایل پدر
شماره موبایل مادر
* شماره تلفن ضروری
نحوه آشنایی شما با مدرسه
* مدرسه کنونی که تحصیل میکنید
* آدرس محل سکونت
* متقاضی ثبت نام پایه